Video. «Hello, Dolly!»

J. Herman – «Hello, Dolly!». «Goodbye».

Dolly – E. Zaitseva
Horace – D. Shumeyko

J. Herman – «Hello, Dolly!».

Dolly – E. Zaitseva

J. Herman – «Hello, Dolly!». «Dancing lesson».

Dolly – E. Zaitseva
Cornelius – V. Kiryuhin
Barnaby – A. Kaminsky
Irene – V. Nikolaeva
Minnie – O.Simonova

 
Сайт создан: Site-dom.ru - создание сайтов под ключ (визитки, интернет-магазины, бизнес, корпоративные сайты), продвижение, поддержка   © Все материалы защищены